Corporate bubbels prikken

“Eén van de leukste spelletjes als kind is bubbels prikken. Nog leuker is het om dit als professional in een corporate omgeving te doen. Plop! Weer een bubbel weg. Want er zijn nogal wat corporate bubbels die groei in de weg zitten. Maar hoe doe je dat: corporate bubbels prikken?”

Het komt vaak neer op één ‘simpel’ gegeven: informatiedeling. Dus als het zo simpel is, waarom doen we het dan zo (te) weinig – of liever, hoe doe ik het vaker? Dat straks. Eerst even het doel, want informatiedeling moet geen doel op zich worden. Dan krijgen we praktijken zoals we die kennen in de zorg. Goede informatiedeling moet gaan over KPI’s in de zin van Kennis, Kwaliteit en Kans Prestatie Indicatoren. Oftewel informatiedeling met als doel te groeien naar een hoger kennisniveau, wat de kwaliteit van je product of dienstverlening verbetert, en dat vergroot weer je kansen in de markt.

Procesinteractie

Bubbels vinden we in elke organisatie. Afdelingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen stukje van het proces en delen niet of nauwelijks informatie met andere afdelingen. Wanneer door gestructureerde informatiedeling afdelingsbubbels worden doorgeprikt, ontstaat er procesinteractie met groeipotentie. Je plaatst hiermee – soms vanzelfsprekende – informatie in een nieuwe, bredere context. Over afdelingskaders heen, geredeneerd vanuit het proces. Zo kun je zelfs als ‘small business’ bezig zijn met ‘big data’. Niet in de definitie van veel, maar in die van grote impact.

Wanneer door gestructureerde informatiedeling afdelingsbubbels worden doorgeprikt, ontstaat er procesinteractie met groeipotentie.

Kinderspel

De kunst is om deze informatiedeling niet ad hoc, maar gestructureerd plaatst te laten vinden. Zoek hiervoor naar creatieve vormen. Die verbinden namelijk veel beter waardoor de impact groter wordt. Bubbels doorprikken kan dan verrassende vormen aannemen en hetzelfde plezier geven als het kinderspel. Organiseer bijvoorbeeld brown paper sessies tussen verschillende afdelingen of maak een intern smoelenboek waarbij je medewerkers vraagt waar je ze ’s nachts voor wakker mag maken. Het effect is dat mensen van verschillende afdelingen ontdekken dat ze meer met elkaar gemeen hebben dan ze denken en hierdoor ook meer met elkaar gaan delen.

 

Lerend vermogen

Het mooiste effect van corporate bubbels prikken is het vergroten van het lerend vermogen van je organisatie. Dat vraagt van jou als manager of leidinggevende wel een focus-shift. Niet meer sturen op de output, maar juist op de input. Wat deelt jouw afdeling aan kennis met de rest van de organisatie? Juist ook de fails! Want leren we niet het meest van onze fouten? Hoe pijnlijk ze ook zijn. In een veilige omgeving leidt het tot groei. Zorg er tenslotte voor dat geen enkel individu kennis voor zichzelf houdt. Succes is een teampresetatie. Of zoals Henry Ford zei: “If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.”

 

Als A5tien houden wij ons dagelijks bezig met informatiedeling. Altijd vanuit de gedachte: verbinden. Mensen, afdelingen of zelfs merken met elkaar verbinden. Onze rol? Een creatieve vorm bedenken met aantrekkingskracht vanuit aansluiting op de doelgroep en met aandacht voor de stakeholders. Kijk op a5tien.nl voor onze aanpak of neem contact (085 – 06 53 712, contact@a5tien.nl) op als je concreet aan de slag wil met het doorprikken van corporate bubbels.